ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม จ.ขอนแก่น และมหาสารคาม

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

เรียนรู้การปรับสมดุลร้อน-เย็น 

โดยเทคนิคยา 9 เม็ดตามหลักแพทย์วิถีธรรม


บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย

ทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม จังหวัดขอนแก่นอบรมฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย  ไม่รับผู้ป่วยหนัก


สนใจสมัคร และสอบถามรายละเอียดสถานที่จัด
คุณสมบัติ 084-5101060
คุณสำเริง 086-8537544

กรุณาเตรียม อุปกรณ์ เข้าค่ายดังนี้
ขวดน้ำดื่ม
แก้วน้ำ เครื่องใช้ส่วนตัว
แต่งกายตามสบาย

หมายเหตุ 
1.เฉพาะเขตอำเภอชุมแพ  จ.ขอนแก่น เป็นค่ายไป-กลับ หรือ พักค้างก็ได้ 
2. ส่วนอำเภออื่น ๆ เป็นค่ายไป-กลับไม่พักค้าง
ตารางการจัดค่ายสุขภาพดังนี้

เดือน กรกฏาคม
7-9 กรกฏาคม 2561 หนองสองห้อง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
11-13 กรกฏาคม 2561 โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
14-16 กรกฏาคม 2561 โคกม่วง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
19 กรกฏาคม 2561 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
20 กรกฏาคม 2561 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น20 กรกฏาคม 2561 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.ขอนแก่น

20-22 กรกฏาคม 2561 รพ.สต.ขัวเรียง  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
22 กรกฏาคม 2561 รพ.สต.บึงเนียม  อ.เมือง จ.ขอนแก่นเดือน สิงหาคม 
1-3 ส.ค.2561 วัดป่าศรัทธาธรรม ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 
4-5 ส.ค.2561 ห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
8-10 ส.ค.2561 วัดสามัคคีชัย บ้านหนองเสาเล้า หมู่ 9 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
15-17 ส.ค.2561 วัดโนนแห่โพธิ์ชัย บ้านหอย หมู่ 2 ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

18-20 ส.ค.2561 วัดศรีประสิทธิ์ บ้านหนองแกมน ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น
21-23 ส.ค.2561 วัดบ้านป่าปอด อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
22-24 ส.ค.2561 วัดประทุมวัน บ้านเพ็กใหญ่ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
25-27 ส.ค.2561 วัดอุดมราษฏร์ประดิษฐ์ หมู่ 8 ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
27-31 ส.ค.2561 สำนักงานสมาคมคนตาบอด อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

29-31 ส.ค.2561 วัดบูรพา บ้านโนนทองหลาง หมู่ 2 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

 เดือน กันยายน
2-4 ก.ย. 2561 วัดอัมพวัน บ้านหนองคลอง หมู่ 8 ต.โนนทัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
6-8 ก.ย.2561 วัดประทุมวัน ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
9-11 ก.ย.2561 อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

12-14 ก.ย. 2561 วัดป่าบ้านแห่ หมู่ 1 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
 15-17 ก.ย.2561 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
17-19 ก.ย. 2561 วัดโคกหย่อน บ้านหนองผือ หมู่ 7 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
 22-24 ก.ย.2561 วัดกลางสว่าง บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ต.บ้านหนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

26-28 ก.ย. 2561 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น


คลิ๊ก กลับสู่เมนูหน้าแรก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ตารางค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ตารางค่ายสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ ของ
สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 จ.สุพรรณบุรี
การเดินทางไปสวนป่านาบุญ 9 ด้วยรถสาธารณะ 
1. ขาไป : ออกจากสายใต้ใหม่
ขึ้นรถตู้สาย 994 กรุงเทพ-ด่านช้าง
แจ้งว่าลงแยกสระกระโจมราคา 140 บาท
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
รถตู้จากสายใต้ใหม่เที่ยวแรกตี 5
เบอร์โทรรถตู้สายใต้ใหม่-ด่านช้าง 080 022 2791
เพื่อมาลงแยกสระกระโจม

ขากลับ : รถตู้กลับเข้า กทม. จากด่านช้างมาถึงสระกระโจม
เที่ยวสุดท้ายประมาณ 6 โมงเย็น

2. ขาไป : ขึ้นรถตู้ที่หมอชิต 951 ลงบขส.สุพรรณ 100 บาท แล้วต่อรถตู้ 483 ลง 7-Eleven สระกระโจม 68 บาท นั่งรถวินมอเตอร์แถวตลาดถึงสวนป่านาบุญเก้า 70 บาทหมายเหตุ:
1. รับลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นตามลำดับก่อน-หลัง
และหากท่านสมัครเข้าค่ายแล้วไม่มาในวันลงทะเบียน ถือว่าสละสิทธิ์
ลงทะเบียนเวลา 07.00 - 09.00 น. เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

บ้านสู่แดนบุญ

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ บ้านสู่แดนบุญ
101/79 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 โซนโอซาก้า  ถ.กัลปพฤกษ์
แขวงบางบอน เขตบางบอน  จ.กรุงเทพฯ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. 
วันที่จัดค่ายสุขภาพ  8.00-16.00 น.       
7 ม.ค.2561          
4 ก.พ.2561           
ยกเลิก 4 มี.ค.2561           
1 เม.ย.2561           
6 พ.ค.2561           
3 มิ.ย.2561 
1 ก.ค.2561
5 ส.ค.2561
2 ก.ย.2561
4 พ.ย.2561
ยกเลิก 2 ธ.ค.2561


บวรศาลีอโศก จ. นครสวรรค์

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ บวรศาลีอโศก
อำเภอไพศาลีจ.นครสวรรค์ บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

คลิ๊กแผนที่การเดินทาง

1-2 กันยายน 2561 

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)


บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

สนใจสมัครติดต่อ