ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ตารางค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ตารางค่ายสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ ของ
สวนป่านาบุญ 9
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 จ.สุพรรณบุรี

การเดินทางไปสวนป่านาบุญ 9 ด้วยรถสาธารณะ 
1. ขาไป : ออกจากสายใต้ใหม่
ขึ้นรถตู้สาย 994 กรุงเทพ-ด่านช้าง
แจ้งว่าลงแยกสระกระโจมราคา 140 บาท
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
รถตู้จากสายใต้ใหม่เที่ยวแรกตี 5
เบอร์โทรรถตู้สายใต้ใหม่-ด่านช้าง 080 022 2791
เพื่อมาลงแยกสระกระโจม

ขากลับ : รถตู้กลับเข้า กทม. จากด่านช้างมาถึงสระกระโจม
เที่ยวสุดท้ายประมาณ 6 โมงเย็น
 

2. ขาไป : ขึ้นรถตู้ที่หมอชิต 951 ลงบขส.สุพรรณ 100 บาท แล้วต่อรถตู้ 483 ลง 7-Eleven สระกระโจม 68 บาท นั่งรถวินมอเตอร์แถวตลาดถึงสวนป่านาบุญเก้า 70 บาท หมายเหตุ:
1. รับลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นตามลำดับก่อน-หลัง
และหากท่านสมัครเข้าค่ายแล้วไม่มาในวันลงทะเบียน ถือว่าสละสิทธิ์
ลงทะเบียนเวลา 07.00 - 09.00 น. เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
2. ก่อนสมัครท่านควรมั่นใจว่าสามารถอยู่อบรมในค่ายได้ครบตลอดหลักสูตร
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
3. สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว
เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง  และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ  ไม่มีบริการถุงพลาสติก
- เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา
-ที่ขูดมะละกอ    

ตารางการกิจกรรมปี 2561


*3 - 11 กรกฏาคม 2561
22 กรกฏาคม 2561 
*27 กรกฏาคม - 3 สิงหาคม 2561
12 - 16 กันยายน 2561 (ค่ายสุขภาพอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและกสิกรรมไร้สารพิษ)
*3 - 10 ตุลาคม 2561
*26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561
31 ตุลาคม  - 1 พฤศจิกายน 2561 (รับเฉพาะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม)
21 - 25 พฤศจิกายน 2561  (ค่ายสุขภาพอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและกสิกรรมไร้สารพิษ)
20-21 ธันวาคม 2561 (รับเฉพาะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม)
*22-26 ธันวาคม 2561 (ค่ายสุขภาพและพระไตรปิฏก)
27-28 ธันวาคม 2561 (กิจกรรมงานมหาปวารณา อบรมภายใน รับเฉพาะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคกลาง)
หมายเหตุ

1. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ *  บรรยายโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

2. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์

* บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
** ไม่มีการจัดค่ายสุขภาพ เป็นการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธรรมกับชาวอโศก

ข้อมูลจะเรียงจากปลายปีลงไปหาต้นปี โดยให้ลากดูรายละเอียดการสมัครต่าง ๆ ลงไปด้านล่าง

27 - 28 ธันวาคม 2561 


กิจกรรมงานมหาปวารณา
สำหรับจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคกลาง

อบรมภายใน
 *22 - 26 ธันวาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 5 วัน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 22 พฤศจิกายน 2561  ไม่รับผู้ป่วยหนัก
เริ่มลงทะเบียน 6.30 น. อบรมเวลา 9.00 น. 
เรียนรู้/ลงมือปฏิบัติ (workshop)
- เป็นหมอดูแลตนเอง ปรับสมดุลกายใจ
-การทำอาหารสุขภาพ
-การทำจุลินทรีย์พลังศีล/การทำกสิกรรมไร้สารพิษ

สนใจสมัคร หรือสอบถาม ติดต่อทางโทรศัพท์ / ไลน์ ไอดี (Line id)
064-938-3005
064-938-3006
064-938-3007

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
เต็นท์ / เครื่องนอน / ถุงมือ / รองเท้าบูท / หมวก / ผ้าขนหนู /ไฟฉาย / กระบอกน้ำดื่ม/ ถุงผ้า /ร่ม /เครื่องกันยุง กันฝน
หมายเหตุ
มีจัดตลาดวิถีธรรม วันที่ 26 ธันวาคม 2561
20  - 21 ธันวาคม 2561 


ค่ายสาธิตและฝึกการทำหินเทียมจากโฟม (หลักสูตร 2 วัน)

รับสมัครเฉพาะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
บรรยายสาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดย อาหินวัง
นักออกแบบหินเทียมแนวหน้าของเมืองไทย 
เป็นการจัดอบรมการทำหินเทียมจากโฟม เพื่อใช้ตกแต่งสวนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เช่น น้ำตก กำแพง ต้นไม้ และแผ่นทางเดินไม้เทียม ฯลฯ เป็นต้น
โดยทำการฝึกด้วยตนเอง แบบ workshop

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์
081-778-8399
081-621-7190
092-265-0159
ช่องทางการสมัครทางไลน์
Line: กิ่งแก้ว
โดยเวลาสมัครให้ระบุชื่อสกุล และระบุสังกัด
21 - 25 พฤศจิกายน 2561 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
ค่ายสุขภาพ การทำอาหารสุขภาพ และกสิกรรมไร้สารพิษ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 5 วัน) 

ณ สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี


รับสมัคร บุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เริ่มลงทะเบียน 6.30 น. อบรมเวลา 9.00 น. 

สนใจสมัครหรือสอบถาม ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ / ไลน์ ไอดี (Line id) 
064-938-3005
064-938-3006
064-938-3007
อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมาเต็นท์ / เครื่องนอน / ถุงมือ / รองเท้าบูท / หมวก / ผ้าขนหนู /ไฟฉาย / กระบอกน้ำดื่ม/ ถุงผ้า /ร่ม /เครื่องกันยุง กันฝน  และที่ขูดมะละกอมา
กิจกรรมตลาดวิถีธรรม 25 พฤศจิกายน 2561 โดยจำหน่ายอาหารสุขภาพ พืชผักไร้สารพิษ และสินค้าคุณภาพดีสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตามหลักของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ 

31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 


ค่ายสาธิตและฝึกการทำหินเทียมจากโฟม (หลักสูตร 2 วัน)

รับสมัครเฉพาะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
บรรยายสาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดย อ.ภูมิสุข ชุติมาเกศ (อ.หินวัง)

สนใจสมัคร หรือสอบถาม ติดต่อทางโทรศัพท์
081-778-8399
081-621-7190
081-265-0159

*26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 8 วัน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 26 กันยายน 2561  ไม่รับผู้ป่วยหนัก
เริ่มลงทะเบียน 6.30 น. อบรมเวลา 9.00 น.

สนใจสมัคร หรือสอบถาม ติดต่อทางโทรศัพท์ / ไลน์ ไอดี (Line id)
064-938-3005
064-938-3006
064-938-3007

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
เต็นท์ / เครื่องนอน / ถุงมือ / รองเท้าบูท / หมวก / ผ้าขนหนู /ไฟฉาย / กระบอกน้ำดื่ม/ ถุงผ้า /ร่ม /เครื่องกันยุง กันฝน

หมายเหตุ
มีจัดตลาดวิถีธรรม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

*3 - 10 ตุลาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 8 วัน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 3 กันยายน 2561  ไม่รับผู้ป่วยหนัก
เริ่มลงทะเบียน 6.30 น. อบรมเวลา 9.00 น.

สนใจสมัคร หรือสอบถาม ติดต่อทางโทรศัพท์  /  ไลน์ ไอดี (Line id)
064-938-3005
064-938-3006
064-938-3007

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
เต็นท์ / เครื่องนอน / ถุงมือ / รองเท้าบูท / หมวก / ผ้าขนหนู /ไฟฉาย / กระบอกน้ำดื่ม/ ถุงผ้า /ร่ม /เครื่องกันยุง กันฝน

หมายเหตุ
มีจัดตลาดวิถีธรรม วันที่ 10 ตุลาคม 2561 
12 - 16 กันยายน 2561 
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและกสิกรรมไร้สารพิษ (หลักสูตร 5 วัน)
รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

เริ่มลงทะเบียน 6.30 น. อบรมเวลา 9.00 น.

สนใจสมัคร หรือสอบถาม ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ / ไลน์ ไอดี (Line id)
064-938-3005
064-938-3006
064-938-3007

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
เต็นท์ / เครื่องนอน / ถุงมือ / รองเท้าบูท / หมวก / ผ้าขนหนู /ไฟฉาย / กระบอกน้ำดื่ม/ ถุงผ้า /ร่ม /เครื่องกันยุง กันฝน


*27 กรกฏาคม - 3 สิงหาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 8 วัน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 27 มิถุนายน 2561  ไม่รับผู้ป่วยหนัก
เริ่มลงทะเบียน 6.30 น. อบรมเวลา 9.00 น.

สนใจสมัคร หรือสอบถาม ติดต่อทางโทรศัพท์/ ไลน์ ไอดี (Line id)
064-938-3005
064-938-3006
064-938-3007

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
เต็นท์ / เครื่องนอน / ถุงมือ / รองเท้าบูท / หมวก / ผ้าขนหนู /ไฟฉาย / กระบอกน้ำดื่ม/ ถุงผ้า /ร่ม /เครื่องกันยุง กันฝน

หมายเหตุ
มีจัดตลาดวิถีธรรม วันที่ 3 สิงหาคม 2561
22 กรกฏาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและกสิกรรมไร้สารพิษ
 (หลักสูตร 1 วัน)

อบรมให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 200 คน
และรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายสาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัคร หรือสอบถาม ติดต่อทางโทรศัพท์  / ไลน์ ไอดี (Line id)
064-938-3005
064-938-3006
064-938-3007

 *3 - 11 กรกฏาคม 2561 

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 9 วัน)

ร่วมกับโครงการค่ายงดเหล้าเข้าพรรษาสู่สุขภาพดีด้วยหลักแพทย์วิถีธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 ของ สสส.รุ่นที่ 7
รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 3  มิถุนายน 2561  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ
คุณเยลลี่ ID Line : yellyanthony โทร. 081-812-4147
คุณนุช  ID Line: pnsp_nuch โทร. 086-615-9241

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
เต็นท์หรือมุ้ง  เสื่อนอน ผ้าห่ม อุปกรณ์เครื่องนอนส่วนตัว
เครื่องกันหนาว กันยุง กันฝน  ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก)
ร่ม หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย กระบอกน้ำดื่ม ที่ขูดมะละกอ 
หมายเหตุ
มีจัดตลาดวิถีธรรม วันที่ 11 กรกฏาคม 2561


*18 - 22 พฤษภาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 5 วัน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 18 เมษายน 2561  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ
คุณเยลลี่ ID Line : yellyanthony โทร. 081-812-4147
คุณนุช  ID Line: pnsp_nuch โทร. 086-615-9241

กิจกรรมในค่าย
*เรียนรู้การเป็นหมอดูแลตนเอง "หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง"
* การปรับสมดุลกายใจ
* การทำและขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์พลังศีล
*การทำกสิกรรมยั่งยืน เพอร์มาเคาเจอร์ (Permaculture)
*ฯลฯ

อุปกรณ์ที่ควรเตรียมมา
เต็นท์หรือมุ้ง  เสื่อนอน ผ้าห่ม อุปกรณ์เครื่องนอนส่วนตัว
เครื่องกันหนาว กันยุง กันฝน  ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก)
ร่ม หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย กระบอกน้ำดื่ม ที่ขูดมะละกอ 
หมายเหตุ
มีจัดตลาดวิถีธรรม วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
*21 - 29 เมษายน 2561

ค่ายพระไตรปิฏกแบบพักค้าง (หลักสูตร  9 วัน) 
รุ่น "ศีลรักษาโรค"
รับเฉพาะผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแบบ 5-9 วันมาแล้ว)สนใจสมัคร ค่ายพระไตรปิฏก ติดต่อ
ID Line : monthasamath  โทร .086-883-2838

ID Line : pnsp_nuch        โทร. 086-615-9241
ID Line : yellyanthony     โทร. 081-812-4147
081-924-2439
089-452-0559
082-347-3898
094-896-4811
061-975-4544

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับค่ายพระไตรปิฏก
รับสมัครและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
สถาบันวิชชาราม ปัญญาตรี โท เอก สาขาจิตอาสาวิถีธรรม

-ประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทั่วโลก วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เปิดรับสมัคร 21 มีนาคม 2561 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

หมายเหตุ:
1. พึ่งตน และทานอาหารมื้อเดียวได้
2. สุขภาพแข็งแรง (งดรับผู้ป่วย)
3. สำหรับผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์
วิถีธรรม 5-9  วันมาแล้วเท่านั้น
4. หากสะดวก กรุณานำผ้าห่มมาด้วย

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปัญญาตรี โท เอก สถาบันวิชชาราม
หลักสูตร จิตอาสาวิถีธรรม สถาบันวิชชาราม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สมัคร พร้อมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 21-29 เมษายน 2561
ณ ค่ายพระไตรปิฎก (แพทย์วิถีธรรม) ครั้งที่ 20
ณ สวนป่านาบุญ 9 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. สำหรับผู้จะเข้าค่ายพระไตรปิฎก สมัครเข้าค่าย (เป็นผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ แพทย์วิถีธรรม 5-9 วัน มาแล้วเท่านั้น)
2. สำหรับนักศึกษาใหม่กรุณาแจ้งการสมัครและสอบสัมภาษณ์ 
6 - 8 เมษายน 2561 
 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและกสิกรรมไร้สารพิษ (หลักสูตร 3 วัน)
รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
กิจกรรมในค่าย
*เรียนรู้การเป็นหมอดูแลตนเอง "หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง"
* การทำจุลินทรีย์พลังศีล
*การทำกสิกรรมยั่งยืน เพอร์มาเคาเจอร์ (Permaculture)
*การทำน้ำหมักชีวภาพ
*การขยายพันธ์แบบควบแน่น ฯลฯ
สนใจสมัครติดต่อ
คุณมล ID Line : monthasamath   โทร .086-883-2834
คุณเจลลี่ ID Line : yellyonthony  โทร .081-812-4147

คุณนุช ID Line : pnsp_nuch  โทร .086-614-924128 มีนาคม 2561   
 ตารางค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
หมายเหตุ จัดอบรมให้กลุ่มข้าราชการ จ.สุพรรณบุรี
จำนวน 200  ท่าน และท่านที่สนใจ


สนใจสมัคร  1 วัน ติดต่อ
ID Line : monthasamath  โทร .086-883-2838
ID Line : puknid              โทร. 089-451-4998
ID Line : pnsp_nuch        โทร. 086-615-9241 และ 085-123-3218


23 - 25 มีนาคม 2561 
 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและกสิกรรมไร้สารพิษ (หลักสูตร 3 วัน)
รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
 กิจกรรมในค่าย
*เรียนรู้การเป็นหมอดูแลตนเอง "หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง"
* การทำจุลินทรีย์พลังศีล
*การทำกสิกรรมยั่งยืน เพอร์มาเคาเจอร์ (Permaculture)
*การทำน้ำหมักชีวภาพ
*การขยายพันธ์แบบควบแน่น ฯลฯ
สนใจสมัครติดต่อ
คุณมล ID Line : monthasamath   โทร .086-883-2834
คุณเจลลี่ ID Line : yellyonthony  โทร .081-812-4147
คุณนุช ID Line : pnsp_nuch  โทร .086-614-9241
*15 มีนาคม 2561

  ตารางค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
หมายเหตุ จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี
จำนวน 440  ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการเปิดค่าย
 สนใจสมัคร  1 วัน ติดต่อ
ID Line : monthasamath  โทร .086-883-2838
ID Line : puknid              โทร. 089-451-4998
ID Line : pnsp_nuch        โทร. 086-615-9241 และ 085-123-3218


*6 - 14 มีนาคม 2561


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏกแบบพักค้าง (หลักสูตร 9 วัน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อ
ID Line : monthasamath  โทร .086-883-2838
ID Line : puknid              โทร. 089-451-4998
ID Line : pnsp_nuch        โทร. 086-615-9241 และ 085-123-3218
หมายเหตุ
1. รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ * 
บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
2. รายการที่ไม่มีเครื่องหมายดอกจันทร์ * สาธิตแ ละฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

 

Update
6 กุมภาพันธ์ 2561 
14/3/2561 rev.1 
29/10/2561 rev.2


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

บ้านสู่แดนบุญ

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ บ้านสู่แดนบุญ
101/79 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 โซนโอซาก้า  ถ.กัลปพฤกษ์
แขวงบางบอน เขตบางบอน  จ.กรุงเทพฯ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. 
วันที่จัดค่ายสุขภาพ  8.00-16.00 น.       
7 ม.ค.2561          
4 ก.พ.2561           
ยกเลิก 4 มี.ค.2561           
1 เม.ย.2561           
6 พ.ค.2561           
3 มิ.ย.2561 
1 ก.ค.2561
5 ส.ค.2561
2 ก.ย.2561
4 พ.ย.2561
ยกเลิก 2 ธ.ค.2561


ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

จัดอบรมค่ายสุขภาพพึ่งตน ด้วยการแพทย์วิถีธรรม
เพื่อป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภูมิแพ้ ปวดข้อ มะเร็ง และโรคเรื้อรังอื่น ๆ  
**อบรม ฟรี**
**มีอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวัน ฟรี**
**ไม่มีค่าใช้จ่าย**

แผนที่การเดินทาง
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)
ตารางการอบรม

6-11 ธันวาคม   2561

บรรยาย  โดย  ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย
หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม และทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม


สิ่งที่ต้องเตรียมมาเข้าค่าย
- เต้นท์ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อนอน ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- เสื้อผ้าควรมีเปลี่ยนให้ครบ 6 วัน
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
- ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้งพลาสติก)
- ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่มส่วนตัว
- เครื่องกันหนาว กันฝน กันยุง
-สมุนไพรกันยุง และยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) มาด้วย
- ไฟฉาย สำคัญ

ท่านใดที่สนใจสมัครค่ายนี้ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อตามลิงค์ด้านล่าง  เพื่อทำบัตรเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลก่อนจึงจะลงทะเบียนสมัครได้

สมัครลงทะเบียนที่นี่ (คลิ๊ก)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE…