ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2018

14-16 กันยายน 2561 วัดวังปริง อ.สะเดา จ.สงขลา

14-16 กันยายน 2561 


อบรมสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ณ วัดวังปริง ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ไม่รับผู้ป่วยหนัก
สนใจสมัคร
099-230-7999, 088-770-6056, 087-394-3542

กรุณาเตรียนมอุปกรณ์เข้าค่ายดังนี้
เต้นท์หรือมุ้ง / ผ้าห่ม / เสื่อ /ถุงนอน / ถุงผ้าใส่ของ / แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี) / ขวดน้ำดื่ม / แก้วน้ำ / ไฟฉาย / เครื่องใช้ส่วนตัว
หมายเหตุ
ตลาดวิถีธรรม 16 กันยายน 2561คลิ๊ก กลับสู่เมนูหน้าแรก

3 กันยายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จ.กรุงเทพฯ

3 กันยายน 2561 


อบรมสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ห้องประชุม (อาคารเรียน) วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
ในโรงพยาบาลภูมิพล  เขตสายไหม จ.กรุงเทพฯ
ช่วงเวลา 13.00-17.00 น. 
ลงทะเบียน เวลา 12.00 น.
รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฯ และผู้สนใจทั่วไป (จำนวนจำกัด)
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
สนใจสมัครติดต่อสำรองที่นั่ง
064-9383005, 064-938-3006, 064-938-3007

คลิ๊ก กลับสู่เมนูหน้าแรก

9-10 ส.ค.2561 วัดหนองก้นครุ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

9 - 10 สิงหาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน) วัดหนองก้นครุ ต.เมืองเล็น อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ
สนใจสมัครติดต่อ
คุณมะลิ 085-7249407
คุณหล้า 091-1383756
คุณศรีรวม 084-3786253
หมายเหตุ
กรุณานำขวดน้ำดื่มมาด้วย
ถ้าผู้ป่วยมาร่วมค่าย ต้องมีคนดูแลมาด้วย
ไม่รับผู้ป่วยหนัก
คลิ๊ก กลับสู่เมนูหน้าแรก

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมจังหวัดลำพูน

3 - 4 พฤศจิกายน 2561
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ณ เทศบาลบ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมลำพูน
สนใจสมัครติดต่อ
อ.ราตรี 086-1968426


8 กันยายน 2561
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ณ รร.ผู้สูงอายุบ้านเหมืองง่า ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมลำพูน
สนใจสมัครติดต่อ
086-1968426


1-2 กันยายน 2561
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเมือง เทศบาลตำบลบ้านแป้น
อ.เมือง จ.ลำพูน
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมลำพูน
ผู้มาร่วมค่าย กรุณานำขวดน้ำดื่มมาด้วย
ไม่รับผู้ป่วยหนัก กรณีผู้ป่วยมาร่วมค่าย ต้องมีคนดูแลมาด้วย
สนใจสมัครติดต่อ
อาจารย์ราตรี 086-1968426
คุณรังสรรค์ 085-867908520 สิงหาคม 2561
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองยางฟ้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมลำพูน
สนใจสมัครติดต่อ
086-1968426


2 - 4 สิงหาคม 2561
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ณ เทศบาลบ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมลำพูน
สนใจสม…

26 สิงหาคม 2561 6 Rue du krappenfels 57370 Maisons ประเทศฝรั่งเศส

26 สิงหาคม 2561

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
เรียนรู้การปรับสมดุลร้อน-เย็น 
โดยเทคนิคยา 9 เม็ดตามหลักแพทย์วิถีธรรม6 Rue du krappenfels 57370 Trois Maisons 
ประเทศฝรั่งเศส


บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคพื้นยุโรป
รับสมัคร 25 ท่าน สนใจสมัครและติดต่อสอบถาม

คุณวรรณา  +336 52 02 06 43 คุณจุ๋ม        +336 64 32 44 50 คุณน้อย      +336 52 25 02 67 Facebook: แพทย์วิถีธรรมเนเธอร์แลนด์และยุโรป Line: ชมรมสุขภาพพวธยุโรป

โปรดเตรียมสิ่งเหล่านี้มาด้วย 1.ขวดน้ำดื่มสำหรับใส่น้ำสมุนไพรปรับสมดุลที่ทนร้อนได้ 2.แต่งกายสุภาพ สบาย ๆ ไม่สวมเสื้อผ้ารัดรูป 3.เตรียมเบาะโยคะ หรือ ผ้ารองสำหรับฝึกโยคะ 4.เตรียมผ้าขนหนู 2 ผืน สำหรับเช็ดใบหน้า เช็ดมือและเช็ดเท้า 5.สมุดบันทึกและปากกา

*หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ หมายเหตุ  ท่านต้องการนำ ผัก-ผลไม้ มาสนับสนุนในค่ายกรุณาแจ้งผู้จัดล่วงหน้าด้วยค่ะ

***อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย *** ไม่รับผู้ป่วยหนัก***

คลิ๊ก กลับสู่เมนูหน้าแรก

18 สิงหาคม 2561 วัดพุทธรัตนาราม Texax 76244 USA

18 สิงหาคม 2561

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
ณ วัดพุทธรัตนาราม (เคลเลอร์)
13089 Keller Texas Tx76244 ประเทศสหรัฐอเมริกา
เวลา 7.00-17.00 น. รับ 30 ท่าน

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสหรัฐอเมริกาและเท็กซัส

กรณีผู้ป่วยมาร่วมค่าย ต้องมีผู้ดูแลมาด้วย
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาเอง
ผู้ร่วมค่าย กรุณานำขวดน้ำดื่มมาด้วย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครติดต่อ

     214-435-0648 คุณเท่      972-365-6083 คุณตั้ว

คลิ๊ก กลับสู่เมนูหน้าแรก