ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บวรสีมาอโศก อำเภอเมือง นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ณ บวรสีมาอโศก
ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจังหวัดนครราชสีมา (สีมาอโศก)
 ดูแผนที่การเดินทาง (คลิ๊ก)
 
ตารางกิจกรรมปี 2561


15 - 16 ธันวาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยาย สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (สีมาอโศก)
ไม่รับผู้ป่วยหนัก


สนใจสมัครติดต่อ
คุณวรัทยา  086-356-9759
คุณปุญยนุช   081-854-3350
คุณยุทธนา 081-071-3603 
กรุณาเตรียมอุปกรณ์เข้าค่ายดังนี้
เต็นท์หรือมุ้ง/ผ้าห่ม /เสื่อ/ถุงนอน/ถุงผ้าใส่ของ
แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี) ขวดน้ำดื่ม / แก้วน้ำ
เครื่องใช้ส่วนตัวอื่น ๆ แต่งกายตามสบาย
มีจัด "ตลาดสีมาสามัคคีวิถีธรรม" ครั้งที่ 7  วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
เวลา 06.00-08.30 น.


17 - 18 พฤศจิกายน 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)


รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยาย สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ
คุณวรัทยา  086-356-9759
คุณปุญยนุช   081-854-3350
คุณยุทธนา 081-071-3603 
กรุณาเตรียมอุปกรณ์เข้าค่ายดังนี้
เต็นท์หรือมุ้ง/ผ้าห่ม /เสื่อ/ถุงนอน/ถุงผ้าใส่ของ
แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี) ขวดน้ำดื่ม / แก้วน้ำ
เครื่องใช้ส่วนตัวอื่น ๆ แต่งกายตามสบาย
มีจัด "ตลาดสีมาสามัคคีวิถีธรรม" ครั้งที่ 6  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
เวลา 06.00-08.30 น.
29 - 30 กันยายน 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)


รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยาย สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ
คุณวรัทยา  086-356-9759
คุณปุญยนุช   081-854-3350
คุณยุทธนา 081-071-3603 
กรุณาเตรียมอุปกรณ์เข้าค่ายดังนี้
เต็นท์หรือมุ้ง/ผ้าห่ม /เสื่อ/ถุงนอน/ถุงผ้าใส่ของ
แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี) ขวดน้ำดื่ม / แก้วน้ำ
เครื่องใช้ส่วนตัวอื่น ๆ แต่งกายตามสบาย
มีจัด "ตลาดสีมาสามัคคีวิถีธรรม" วันที่ 29 กันยายน 2561
เวลา 06.00-08.30 น.

 

*5 - 13 สิงหาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและพระไตรปิฏก (หลักสูตร 9 วัน)

ร่วมกับโครงการค่ายงดเหล้าเข้าพรรษาสู่สุขภาพดีด้วยหลักแพทย์วิถีธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 ของ สสส รุ่นที่ 10
รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เปิดรับสมัคร 5 กรกฏาคม 2561  ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ
คุณวรัทยา  086-356-9759

คุณยุทธนา 081-071-3603
คุณปุญยนุช   081-854-3350


13 - 15 กรกฏาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ตามศาสตร์พระราชา (หลักสูตร 3 วัน) ครั้งที่ 8

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยาย สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม จังหวัดนครราชสีมา (สีมาอโศก)
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ
คุณวรัทยา  086-356-9759
คุณปุญยนุช   081-854-3350
คุณยุทธนา 081-071-3603

 สิ่งที่ต้องเตรียม
 เต็นท์หรือมุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อ/ถุงนอน/ถุงผ้าใส่ของ/แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
ขวดน้ำดื่ม/แก้วน้ำ เครื่องใช้ส่วนตัวอื่น ๆ แต่งกายตามสบาย แบบสุภาพ15 - 17 มิถุนายน 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ตามศาสตร์พระราชา (หลักสูตร 3 วัน) ครั้งที่ 7

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยาย สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม จังหวัดนครราชสีมา (สีมาอโศก)
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ
คุณวรัทยา  086-356-9759
คุณปุญยนุช   081-854-3350
คุณยุทธนา 081-071-3603

 สิ่งที่ต้องเตรียม
 เต็นท์หรือมุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อ/ถุงนอน/ถุงผ้าใส่ของ/แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
ขวดน้ำดื่ม/แก้วน้ำ เครื่องใช้ส่วนตัวอื่น ๆ แต่งกายตามสบาย แบบสุภาพ 18 - 20 พฤษภาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ตามศาสตร์พระราชา (หลักสูตร 3 วัน)

รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยาย สาธิตและ ฝึกปฏิบัติโดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม จังหวัดนครราชสีมา (สีมาอโศก)
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ
คุณวรัทยา  086-356-9759
คุณยุทธนา 081-071-3603
คุณปุญยนุช   081-854-3350

 สิ่งที่ต้องเตรียม
 เต็นท์หรือมุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อ/ถุงนอน/ถุงผ้าใส่ของ/แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
ขวดน้ำดื่ม/แก้วน้ำ เครื่องใช้ส่วนตัวอื่น ๆ แต่งกายตามสบาย แบบสุภาพ17-18  กุมภาพันธ์ 2561     (หลักสูตร 2 วัน)


สนใจสมัครติดต่อ

คุณวรัทยา  086-3569-759
คุณปุญยนุช   081-8543-350
คุณต้อย    081-0713-603
คุณพิเชฐ  087-5644-251


 สิ่งที่ต้องเตรียม
 เต็นท์หรือมุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อ/ถุงนอน/ถุงผ้าใส่ของ/แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
ขวดน้ำดื่ม/แก้วน้ำ เครื่องใช้ส่วนตัวอื่น ๆ แต่งกายตามสบาย แบบสุภาพ 

ดูแผนที่การเดินทาง (คลิ๊ก) 


จัดอบรมให้ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย

Update
6 กุมภาพันธ์ 2561 
24/4/2561 rev.2
27/4/2561 rev.3


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ตารางค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ตารางค่ายสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ ของ
สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 จ.สุพรรณบุรี
การเดินทางไปสวนป่านาบุญ 9 ด้วยรถสาธารณะ 
1. ขาไป : ออกจากสายใต้ใหม่
ขึ้นรถตู้สาย 994 กรุงเทพ-ด่านช้าง
แจ้งว่าลงแยกสระกระโจมราคา 140 บาท
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
รถตู้จากสายใต้ใหม่เที่ยวแรกตี 5
เบอร์โทรรถตู้สายใต้ใหม่-ด่านช้าง 080 022 2791
เพื่อมาลงแยกสระกระโจม

ขากลับ : รถตู้กลับเข้า กทม. จากด่านช้างมาถึงสระกระโจม
เที่ยวสุดท้ายประมาณ 6 โมงเย็น

2. ขาไป : ขึ้นรถตู้ที่หมอชิต 951 ลงบขส.สุพรรณ 100 บาท แล้วต่อรถตู้ 483 ลง 7-Eleven สระกระโจม 68 บาท นั่งรถวินมอเตอร์แถวตลาดถึงสวนป่านาบุญเก้า 70 บาทหมายเหตุ:
1. รับลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นตามลำดับก่อน-หลัง
และหากท่านสมัครเข้าค่ายแล้วไม่มาในวันลงทะเบียน ถือว่าสละสิทธิ์
ลงทะเบียนเวลา 07.00 - 09.00 น. เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

บ้านสู่แดนบุญ

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ บ้านสู่แดนบุญ
101/79 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 โซนโอซาก้า  ถ.กัลปพฤกษ์
แขวงบางบอน เขตบางบอน  จ.กรุงเทพฯ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. 
วันที่จัดค่ายสุขภาพ  8.00-16.00 น.       
7 ม.ค.2561          
4 ก.พ.2561           
ยกเลิก 4 มี.ค.2561           
1 เม.ย.2561           
6 พ.ค.2561           
3 มิ.ย.2561 
1 ก.ค.2561
5 ส.ค.2561
2 ก.ย.2561
4 พ.ย.2561
ยกเลิก 2 ธ.ค.2561


ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

จัดอบรมค่ายสุขภาพพึ่งตน ด้วยการแพทย์วิถีธรรม
เพื่อป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภูมิแพ้ ปวดข้อ มะเร็ง และโรคเรื้อรังอื่น ๆ  
**อบรม ฟรี**
**มีอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวัน ฟรี**
**ไม่มีค่าใช้จ่าย**

แผนที่การเดินทาง
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)
ตารางการอบรม

6-11 ธันวาคม   2561

บรรยาย  โดย  ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย
หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม และทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม


สิ่งที่ต้องเตรียมมาเข้าค่าย
- เต้นท์ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อนอน ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- เสื้อผ้าควรมีเปลี่ยนให้ครบ 6 วัน
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
- ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้งพลาสติก)
- ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่มส่วนตัว
- เครื่องกันหนาว กันฝน กันยุง
-สมุนไพรกันยุง และยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) มาด้วย
- ไฟฉาย สำคัญ

ท่านใดที่สนใจสมัครค่ายนี้ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อตามลิงค์ด้านล่าง  เพื่อทำบัตรเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลก่อนจึงจะลงทะเบียนสมัครได้

สมัครลงทะเบียนที่นี่ (คลิ๊ก)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE…