ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล ณ สวนป่านาบุญ 9 จ.สุพรรณบุรี

ตารางค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล
สวนป่านาบุญ 9
ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 จ.สุพรรณบุรี

 ตารางค่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตมีศีล
( รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ )

วันที่จัด                      

25 - 29 พฤษภาคม 2561 
รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

 กิจกรรมในค่าย
*เรียนรู้การเป็นหมอดูแลตนเอง "หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง"
*การปรับสมดุลกายใจ
*การทำอาหารสุขภาพ
*การทำและการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์พลังศีล
*การทำกสิกรรมยั่งยืน เพอร์มาคาลเจอร์ (Permaculture)
* ฯลฯ 
สนใจสมัครติดต่อ
คุณมล ID Line : monthasamath   โทร .086-883-2834
คุณเจลลี่ ID Line : yellyanthony  โทร .081-812-4147
คุณนุช ID Line : pnsp_nuch  โทร .086-614-9241
 


10 - 14 พฤษภาคม 2561 
รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
 กิจกรรมในค่าย
*เรียนรู้การเป็นหมอดูแลตนเอง "หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง"
*การปรับสมดุลกายใจ
*การทำอาหารสุขภาพ

*การทำและการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์พลังศีล
*การทำกสิกรรมยั่งยืน เพอร์มาคาลเจอร์ (Permaculture)
* ฯลฯ 
สนใจสมัครติดต่อ
คุณมล ID Line : monthasamath   โทร .086-883-2834
คุณเจลลี่ ID Line : yellyanthony  โทร .081-812-4147
คุณนุช ID Line : pnsp_nuch  โทร .086-614-92416 - 8 เมษายน 2561 
รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
กิจกรรมในค่าย
*เรียนรู้การเป็นหมอดูแลตนเอง "หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง"
* การทำจุลินทรีย์พลังศีล
*การทำกสิกรรมยั่งยืน เพอร์มาเคาเจอร์ (Permaculture)
*การทำน้ำหมักชีวภาพ
*การขยายพันธ์แบบควบแน่น ฯลฯ
สนใจสมัครติดต่อ
คุณมล ID Line : monthasamath   โทร .086-883-2834
คุณเจลลี่ ID Line : yellyonthony  โทร .081-812-4147

คุณนุช ID Line : pnsp_nuch  โทร .086-614-924123 - 25 มีนาคม 2561 
รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
 กิจกรรมในค่าย
*เรียนรู้การเป็นหมอดูแลตนเอง "หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง"
* การทำจุลินทรีย์พลังศีล
*การทำกสิกรรมยั่งยืน เพอร์มาเคาเจอร์ (Permaculture)
*การทำน้ำหมักชีวภาพ
*การขยายพันธ์แบบควบแน่น ฯลฯ
สนใจสมัครติดต่อ
คุณมล ID Line : monthasamath   โทร .086-883-2834
คุณเจลลี่ ID Line : yellyonthony  โทร .081-812-4147
คุณนุช ID Line : pnsp_nuch  โทร .086-614-924116 - 18 มีนาคม 2561 
รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

12 - 14 มีนาคม 2561 
รับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ
บรรยายโดย  
คุณคำนึง นวลมณี (เกษตรทฤษฏีใหม่)
คุณคำนึง เจริญศิริ (อาหนึ่งบุรีรัมย์ เกษตรปราณีต)

กิจกรรมในค่าย
*การทำน้ำหมักชีวภาพ
*การขยายพันธ์แบบควบแน่น 
*การทำปุ๋ยขนมชั้น
*การเก็บจุลินทรีย์ท้องถิ่น
*ทำเตาอบถ่านพึ่งตนคุณภาพสูง
*ห่มดิน ปลูกพืชแบบง่าย หายโรค

 

4 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 
(อบรมภายใน) รับเฉพาะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บรรยายโดย 
อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน และพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

25- 26 มกราคม 2561 
(อบรมภายใน) รับเฉพาะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม บรรยายโดย อ.กมล พรหมมาก จ.นครราชสีมา

สนใจสมัครติดต่อ
คุณมล ID Line : monthasamath   โทร .086-883-2834
คุณเจลลี่ ID Line : yellyonthony  โทร .081-812-4147

คุณนุช ID Line : pnsp_nuch  โทร .086-614-9241หมายเหตุ:
กิจกรรมที่สอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปตามหน้างาน

1. รับลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นตามลำดับก่อน-หลัง
และหากท่านสมัครเข้าค่ายแล้วไม่มาในวันลงทะเบียน ถือว่าสละสิทธิ์
ลงทะเบียนเวลา 07.00 - 09.00 น.

2. ก่อนสมัครท่านควรมั่นใจว่าสามารถอยู่อบรมในค่ายได้ครบตลอดหลักสูตร
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
3. สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม
-ภาชนะใส่อาหารและกระบอกน้ำส่วนตัว
เพื่อใส่น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด แลขวดน้ำร้อนในกรณีที่ท่านต้องใช้
- อุปกรณ์เครื่องนอน เต็นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน เพื่อพักค้าง  และควรเป็นเต๊นท์ที่พร้อมจะรับฝนได้
-ถุงมือ รองเท้าบูท หมวก ผ้าขนหนู ไฟฉาย
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
-ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้วพลาสติก) เพื่อใส่ของ  ไม่มีบริการถุงพลาสติก
- เครื่องห่มกันหนาว กันยุง
-ไฟฉาย และปากกา
-ที่ขูดมะละกอ    
การเดินทางไปสวนป่านาบุญ 9 ด้วยรถสาธารณะ 
1. ขาไป : ออกจากสายใต้ใหม่
ขึ้นรถตู้สาย 994 กรุงเทพ-ด่านช้าง
แจ้งว่าลงแยกสระกระโจมราคา 140 บาท
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
รถตู้จากสายใต้ใหม่เที่ยวแรกตี 5
เบอร์โทรรถตู้สายใต้ใหม่-ด่านช้าง 080 022 2791
เพื่อมาลงแยกสระกระโจม

ขากลับ : รถตู้กลับเข้า กทม. จากด่านช้างมาถึงสระกระโจม
เที่ยวสุดท้ายประมาณ 6 โมงเย็น
 

2. ขาไป : ขึ้นรถตู้ที่หมอชิต 951 ลงบขส.สุพรรณ 100 บาท แล้วต่อรถตู้ 483 ลง 7-Eleven สระกระโจม 68 บาท นั่งรถวินมอเตอร์แถวตลาดถึงสวนป่านาบุญเก้า 70 บาท 


Update
6 กุมภาพันธ์ 2561 
8 กุมภาพันธ์ 2561 rev.1 
14/2/2561 rev.2 
19/3/2561 rev.3 
20/3/2561 rev.4

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ตารางค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ตารางค่ายสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ ของ
สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 จ.สุพรรณบุรี
การเดินทางไปสวนป่านาบุญ 9 ด้วยรถสาธารณะ 
1. ขาไป : ออกจากสายใต้ใหม่
ขึ้นรถตู้สาย 994 กรุงเทพ-ด่านช้าง
แจ้งว่าลงแยกสระกระโจมราคา 140 บาท
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
รถตู้จากสายใต้ใหม่เที่ยวแรกตี 5
เบอร์โทรรถตู้สายใต้ใหม่-ด่านช้าง 080 022 2791
เพื่อมาลงแยกสระกระโจม

ขากลับ : รถตู้กลับเข้า กทม. จากด่านช้างมาถึงสระกระโจม
เที่ยวสุดท้ายประมาณ 6 โมงเย็น

2. ขาไป : ขึ้นรถตู้ที่หมอชิต 951 ลงบขส.สุพรรณ 100 บาท แล้วต่อรถตู้ 483 ลง 7-Eleven สระกระโจม 68 บาท นั่งรถวินมอเตอร์แถวตลาดถึงสวนป่านาบุญเก้า 70 บาทหมายเหตุ:
1. รับลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นตามลำดับก่อน-หลัง
และหากท่านสมัครเข้าค่ายแล้วไม่มาในวันลงทะเบียน ถือว่าสละสิทธิ์
ลงทะเบียนเวลา 07.00 - 09.00 น. เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

บ้านสู่แดนบุญ

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ บ้านสู่แดนบุญ
101/79 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 โซนโอซาก้า  ถ.กัลปพฤกษ์
แขวงบางบอน เขตบางบอน  จ.กรุงเทพฯ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. 
วันที่จัดค่ายสุขภาพ  8.00-16.00 น.       
7 ม.ค.2561          
4 ก.พ.2561           
ยกเลิก 4 มี.ค.2561           
1 เม.ย.2561           
6 พ.ค.2561           
3 มิ.ย.2561 
1 ก.ค.2561
5 ส.ค.2561
2 ก.ย.2561
4 พ.ย.2561
ยกเลิก 2 ธ.ค.2561


ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

จัดอบรมค่ายสุขภาพพึ่งตน ด้วยการแพทย์วิถีธรรม
เพื่อป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภูมิแพ้ ปวดข้อ มะเร็ง และโรคเรื้อรังอื่น ๆ  
**อบรม ฟรี**
**มีอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวัน ฟรี**
**ไม่มีค่าใช้จ่าย**

แผนที่การเดินทาง
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)
ตารางการอบรม

6-11 ธันวาคม   2561

บรรยาย  โดย  ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย
หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม และทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม


สิ่งที่ต้องเตรียมมาเข้าค่าย
- เต้นท์ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อนอน ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- เสื้อผ้าควรมีเปลี่ยนให้ครบ 6 วัน
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
- ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้งพลาสติก)
- ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่มส่วนตัว
- เครื่องกันหนาว กันฝน กันยุง
-สมุนไพรกันยุง และยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) มาด้วย
- ไฟฉาย สำคัญ

ท่านใดที่สนใจสมัครค่ายนี้ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อตามลิงค์ด้านล่าง  เพื่อทำบัตรเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลก่อนจึงจะลงทะเบียนสมัครได้

สมัครลงทะเบียนที่นี่ (คลิ๊ก)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE…