ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม CA Hollywood, CA91605 USA

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ปี 2561
(หลักสูตร 1 วัน)
เรียนรู้การปรับสมดุลร้อน-เย็น 
โดยเทคนิคยา 9 เม็ดตามหลักแพทย์วิถีธรรม

ณ บ้านสุขภาพแพทย์วิถีธรรม CA

8006 Laurel grove AVE. North Hollywood, CA91605  USA
 

ตารางการจัดค่าย

14 ตุลาคม 2561 (แบบไป-กลับ)
 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
เริ่ม 8.00 - 17.00 น.

บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  USA

**รับจำนวน 25 ท่าน** ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ

818-284-2352
818-284-1167

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาเอง
แผ่นโยคะ หรือเสื่อไม่ลื่น ขวดน้ำส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพร
ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้า ใส่เสื้อผ่าหน้าปิดไหล่
ใส่รองเท้าฟองน้ำหรือแตะ 19 สิงหาคม 2561 (แบบไป-กลับ)
 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
เริ่ม 8.00 - 17.00 น.

บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  USA

**รับจำนวน 25 ท่าน** ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ

818-284-2352
818-284-1167

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาเอง
แผ่นโยคะ หรือเสื่อไม่ลื่น ขวดน้ำส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพร
ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้า ใส่เสื้อผ่าหน้าปิดไหล่
ใส่รองเท้าฟองน้ำหรือแตะ 17 มิถุนายน 2561 (แบบไป-กลับ)
 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
เริ่ม 8.00 - 17.00 น.

บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  USA

**รับจำนวน 25 ท่าน** ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สนใจสมัครติดต่อ

818-284-2352
818-284-1167

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาเอง
แผ่นโยคะ หรือเสื่อไม่ลื่น ขวดน้ำส่วนตัวเพื่อใส่น้ำสมุนไพร
ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้า ใส่เสื้อผ่าหน้าปิดไหล่
ใส่รองเท้าฟองน้ำหรือแตะ 
20 พฤษภาคม 2561

ค่ายอาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมCA

ติดต่อ(818)284-1167 หรือ
ทางไลน์ชมรมสุขภาพพวธ CA
เวลา7.45-17.00น
ตารางกิจกรรม
07.45น ลงทะเบียน
08.00น สวดมนต์ทบทวนธรรม
08.15น โยคะ กดจุด ท่ายืน ฝึกลมหายใจร้อน เย็น
10.00น สาธิตการทำน้ำนมธัญญพืช มารู้จักผัก ผลไม้ ธัญญพืชฤทธิ์ร้อน เย็น
10.30น สาธิต ข้าวต้มสุขภาพ
10.45น แนะนำอาหารปรับสมดุลอาหารยำ่ยีมาร สูตรพลังพุทธ1,2
11.00น สาธิต สลัดผัก ผลไม้ สมุนไพรและน้ำสลัด
11.15น สาธิต ผัก ผลไม้ สมุนไพร ปั่นฟี้นฟูสุขภาพ
11.30น แนะนำเมนูอาหาร ตามลำดับการรับประทานอาหารสุขภาพ
11.45น บทพิจารณาอาหาร พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15น สาธิต ข้าวผัดดอกเกลือ
13.30น สาธิต ลาบเต้าหู้หรือหัวปลี
13.45น สาธิต ต้มยำเห็ด ใส่วุ้นเส้น
14.00น สาธิต บัวลอยฟักทองด้วยนมธัญญพืช
14.30นเปิดตลาดวิถีธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ขายหนังสือและอุปกรณ์การดูแลสุขภาพ อาหารสุขภาพ สมุนไพร ผัก และของมือสองราคาบุญนิยม(ราคาเท่าทุน ราคาต่ำกวาทุน ราคาต่ำกว่าท้องตลาด แจกฟรี)
16.45น เก็บล้างทำความสะอาด ปิดค่ายสุขภาพ
 

หมายเหตุ เวลาอาจปรับเปลี่ยนตามสถานะการณ์
ขออาสาสมัครช่วยกวาดเก็บสถานที่ หลังปิดค่าย
เจริญธรรม สำนึกดีผู้รักสุขภาพทุกท่าน


สนใจสมัครติดต่อ

818-284-2352
818-284-1167


1 เมษายน 2561
 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมCA

**รับจำนวน 25 ท่าน** ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กิจกรรมในค่ายสุขภาพ
07.45น ลงทะเบียน
08.00น สวดมนต์ทบทวนธรรม
08.15น กดจุดโยคะและฝึกลมหายใจร้อนเย็น  ยาเม็ดที่ (6)
10.20น สาธิตการทำน้ำสมุนไพร (1)
10.50น สาธิตการกัวซา (2)
12.00น สาธิตการทำผัก ผลไม้ปั่น
12.20น แนะนำการรับประทานอาหาร การเคี้ยวอาหาร การทำอาหารในวันนี้ พักรับประทานอาหารปรับสมดุล(7)
13.20น สาธิตการสวนล้างลำไส้ (3)
14.00น หยอด พอก ประคบ อบ อาบด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (5)
14.30น แช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (4)
15.30น แชร์ประสบการณ์จากจิตอาสา
16.00น ร่วมกันเก็บทำความสะอาดสถานที่
16.30น แจกต้นสมุนไพรคนละ1ต้น ปิดค่าย
17.00 น จิตอาสามาร่วมอปริหานิยธรรม
หมายเหตุ !!
1. ท่านผู้ใดจะนำของมาร่วมบุญขอให้แจ้งมาก่อนเพราะบางอย่างมีมากแล้ว บางทีเหลือมากเกินความต้องการ เก็บไว้จะเสียก่อนจะมีค่ายต่อไป
2. เวลาอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
3. เราไม่รับผู้ป่วยหนักและดูแลตนเองไม่ได้ ให้ผู้ดูแลมาเข้าอบรมแทน
4. เตรียมขวดน้ำดื่มส่วนตัว
5. เตรียมแผ่นโยคะส่วนตัว
6. ผ้าเช็ดหน้าสำหรับใช้เวลาพอกหน้าเสร็จแล้ว
7. ไม่แต่งหน้า ใส่รองเท้าแตะมาเพื่อสะดวกในการพอกหน้า แช่มือแช่เท้า โยคะกดจุด
8.ใส่เสื้อผ่าหน้าปิดไหล่เพื่อสะดวกในการทำกัวซาแต่งตัวสุภาพ ห้ามนุ่งกางเกงสั้นเหนือเข่าเพื่อสะดวกในการทำโยค่ะ
เวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

4 มีนาคม 2561
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย
ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมCA

**รับจำนวน 25 ท่าน** ไม่รับผู้ป่วยหนัก


กิจกรรมในค่ายสุขภาพ
07.45น ลงทะเบียน
08.00น สวดมนต์ทบทวนธรรม
08.15น กดจุดโยคะและฝึกลมหายใจร้อนเย็น  ยาเม็ดที่ (6)
10.20น สาธิตการทำน้ำสมุนไพร (1)
10.50น สาธิตการกัวซา (2)
12.00น สาธิตการทำผัก ผลไม้ปั่น
12.20น แนะนำการรับประทานอาหาร การเคี้ยวอาหาร การทำอาหารในวันนี้ พักรับประทานอาหารปรับสมดุล(7)
13.20น สาธิตการสวนล้างลำไส้ (3)
14.00น หยอด พอก ประคบ อบ อาบด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (5)
14.30น แช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (4)
15.30น แชร์ประสบการณ์จากจิตอาสา
16.00น ร่วมกันเก็บทำความสะอาดสถานที่
16.30น แจกต้นสมุนไพรคนละ1ต้น ปิดค่าย
17.00 น จิตอาสามาร่วมอปริหานิยธรรม
หมายเหตุ !!
1. ท่านผู้ใดจะนำของมาร่วมบุญขอให้แจ้งมาก่อนเพราะบางอย่างมีมากแล้ว บางทีเหลือมากเกินความต้องการ เก็บไว้จะเสียก่อนจะมีค่ายต่อไป
2. เวลาอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
3. เราไม่รับผู้ป่วยหนักและดูแลตนเองไม่ได้ ให้ผู้ดูแลมาเข้าอบรมแทน
4. เตรียมขวดน้ำดื่มส่วนตัว
5. เตรียมแผ่นโยคะส่วนตัว
6. ผ้าเช็ดหน้าสำหรับใช้เวลาพอกหน้าเสร็จแล้ว
7. ไม่แต่งหน้า ใส่รองเท้าแตะมาเพื่อสะดวกในการพอกหน้า แช่มือแช่เท้า โยคะกดจุด
8.ใส่เสื้อผ่าหน้าปิดไหล่เพื่อสะดวกในการทำกัวซาแต่งตัวสุภาพ ห้ามนุ่งกางเกงสั้นเหนือเข่าเพื่อสะดวกในการทำโยค่ะ
เวลาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ปรับปรุงข้อมูล
12/2/2561 rev1.
 คลิ๊ก กลับสู่เมนูหน้าแรก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ตารางค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ตารางค่ายสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ ของ
สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 จ.สุพรรณบุรี
การเดินทางไปสวนป่านาบุญ 9 ด้วยรถสาธารณะ 
1. ขาไป : ออกจากสายใต้ใหม่
ขึ้นรถตู้สาย 994 กรุงเทพ-ด่านช้าง
แจ้งว่าลงแยกสระกระโจมราคา 140 บาท
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
รถตู้จากสายใต้ใหม่เที่ยวแรกตี 5
เบอร์โทรรถตู้สายใต้ใหม่-ด่านช้าง 080 022 2791
เพื่อมาลงแยกสระกระโจม

ขากลับ : รถตู้กลับเข้า กทม. จากด่านช้างมาถึงสระกระโจม
เที่ยวสุดท้ายประมาณ 6 โมงเย็น

2. ขาไป : ขึ้นรถตู้ที่หมอชิต 951 ลงบขส.สุพรรณ 100 บาท แล้วต่อรถตู้ 483 ลง 7-Eleven สระกระโจม 68 บาท นั่งรถวินมอเตอร์แถวตลาดถึงสวนป่านาบุญเก้า 70 บาทหมายเหตุ:
1. รับลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นตามลำดับก่อน-หลัง
และหากท่านสมัครเข้าค่ายแล้วไม่มาในวันลงทะเบียน ถือว่าสละสิทธิ์
ลงทะเบียนเวลา 07.00 - 09.00 น. เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

บ้านสู่แดนบุญ

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ บ้านสู่แดนบุญ
101/79 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 โซนโอซาก้า  ถ.กัลปพฤกษ์
แขวงบางบอน เขตบางบอน  จ.กรุงเทพฯ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. 
วันที่จัดค่ายสุขภาพ  8.00-16.00 น.       
7 ม.ค.2561          
4 ก.พ.2561           
ยกเลิก 4 มี.ค.2561           
1 เม.ย.2561           
6 พ.ค.2561           
3 มิ.ย.2561 
1 ก.ค.2561
5 ส.ค.2561
2 ก.ย.2561
4 พ.ย.2561
ยกเลิก 2 ธ.ค.2561


ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

จัดอบรมค่ายสุขภาพพึ่งตน ด้วยการแพทย์วิถีธรรม
เพื่อป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภูมิแพ้ ปวดข้อ มะเร็ง และโรคเรื้อรังอื่น ๆ  
**อบรม ฟรี**
**มีอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวัน ฟรี**
**ไม่มีค่าใช้จ่าย**

แผนที่การเดินทาง
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 6 วัน)
ตารางการอบรม

6-11 ธันวาคม   2561

บรรยาย  โดย  ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิต และฝึกปฏิบัติโดย
หน่วยแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม และทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม


สิ่งที่ต้องเตรียมมาเข้าค่าย
- เต้นท์ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อนอน ถุงนอน เพื่อพักค้าง
- เสื้อผ้าควรมีเปลี่ยนให้ครบ 6 วัน
- แผ่นรองโยคะ (ถ้ามี)
- ถุงผ้า (งดใช้ถุงหิ้งพลาสติก)
- ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน้ำดื่มส่วนตัว
- เครื่องกันหนาว กันฝน กันยุง
-สมุนไพรกันยุง และยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี) มาด้วย
- ไฟฉาย สำคัญ

ท่านใดที่สนใจสมัครค่ายนี้ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อตามลิงค์ด้านล่าง  เพื่อทำบัตรเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลก่อนจึงจะลงทะเบียนสมัครได้

สมัครลงทะเบียนที่นี่ (คลิ๊ก)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE…