ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บวรศาลีอโศก จ. นครสวรรค์ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ณ บวรศาลีอโศก
อำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

คลิ๊กแผนที่การเดินทาง

1-2 กันยายน 2561 

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)


บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

สนใจสมัครติดต่อ

คุณหมายขวัญพุทธ (หมาย) 094-484-1497
คุณกุสมาลย์ (ตุ๊ก)   083-216-7472

 สิ่งที่ต้องเตรียม
 กรุณาเตรียมเครื่องนอนและเต็นท์ หรือมุ้ง ของใช้ส่วนตัว กระบอกน้ำ ไฟฉายมาเอง

 เริ่มลงทะเบียน 7.30 น.  หมายเหตุไม่รับผู้ป่วยหนัก


*14-22  กรกฏาคม 2561 

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม และพระไตรปิฏก (หลักสูตร 9 วัน)

ร่วมกับโครงการค่ายงดเหล้าเข้าพรรษาสู่สุขภาพดีด้วยหลักแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 รุ่นที่ 8 ของ สสส.

บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

สนใจสมัครติดต่อ

คุณหมายขวัญพุทธ (หมาย) 094-484-1497
คุณกุสมาลย์ (ตุ๊ก)   083-216-7472
คุณกิ๊ป      082-347-3898

 สิ่งที่ต้องเตรียม
 กรุณาเตรียมเครื่องนอน ของใช้ส่วนตัวมาเอง

 เริ่มลงทะเบียน 7.30 น. 


13-16  มิถุนายน 2561 

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)


บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

สนใจสมัครติดต่อ

คุณหมายขวัญพุทธ (หมาย) 094-484-1497
คุณกุสมาลย์ (ตุ๊ก)   083-216-7472

 สิ่งที่ต้องเตรียม
 กรุณาเตรียมเครื่องนอน ของใช้ส่วนตัวมาเอง

 เริ่มลงทะเบียน 7.30 น. 16-18  มีนาคม 2561 

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)


บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

สนใจสมัครติดต่อ

คุณหมายขวัญพุทธ (หมาย) 094-484-1497
คุณกุสมาลย์ (ตุ๊ก)   083-216-7472

 สิ่งที่ต้องเตรียม
 กรุณาเตรียมเครื่องนอน ของใช้ส่วนตัวมาเอง

 เริ่มลงทะเบียน 7.30 น.
16-18 กุมภาพันธ์ 2561
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 3 วัน)

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

สนใจสมัครติดต่อ

คุณหมายขวัญพุทธ (หมาย) 094-484-1497
คุณกุสมาลย์ (ตุ๊ก)   083-216-7472

 สิ่งที่ต้องเตรียม
 กรุณาเตรียมเครื่องนอน ของใช้ส่วนตัวมาเอง

 เริ่มลงทะเบียน 7.30 น.

15-21 มกราคม 2561
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 7 วัน)

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

สนใจสมัครติดต่อ

คุณหมายขวัญพุทธ (หมาย) 094-484-1497
คุณกุสมาลย์ (ตุ๊ก)   083-216-7472

 สิ่งที่ต้องเตรียม
 กรุณาเตรียมเครื่องนอน ของใช้ส่วนตัวมาเอง

 เริ่มลงทะเบียน 7.30 น.


หมายเหตุ รายการที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์
  ** บรรยายโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)ปรับปรุงข้อมูล 6/2/2561
10/3/2561 rev.3
26/3/2561 rev.4
28/4/2561 rev.5

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ตารางค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ตารางค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 จ.สุพรรณบุรี
การเดินทางไปสวนป่านาบุญ 9 ด้วยรถสาธารณะ 
1. ขาไป : ออกจากสายใต้ใหม่
ขึ้นรถตู้สาย 994 กรุงเทพ-ด่านช้าง
แจ้งว่าลงแยกสระกระโจมราคา 140 บาท
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
รถตู้จากสายใต้ใหม่เที่ยวแรกตี 5
เบอร์โทรรถตู้สายใต้ใหม่-ด่านช้าง 080 022 2791
เพื่อมาลงแยกสระกระโจม

ขากลับ : รถตู้กลับเข้า กทม. จากด่านช้างมาถึงสระกระโจม
เที่ยวสุดท้ายประมาณ 6 โมงเย็น

2. ขาไป : ขึ้นรถตู้ที่หมอชิต 951 ลงบขส.สุพรรณ 100 บาท แล้วต่อรถตู้ 483 ลง 7-Eleven สระกระโจม 68 บาท นั่งรถวินมอเตอร์แถวตลาดถึงสวนป่านาบุญเก้า 70 บาทหมายเหตุ:
1. รับลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นตามลำดับก่อน-หลัง
และหากท่านสมัครเข้าค่ายแล้วไม่มาในวันลงทะเบียน ถือว่าสละสิทธิ์
ลงทะเบียนเวลา 07.00 - 09.00 น. เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

บ้านสู่แดนบุญ

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ บ้านสู่แดนบุญ
101/79 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 โซนโอซาก้า  ถ.กัลปพฤกษ์
แขวงบางบอน เขตบางบอน  จ.กรุงเทพฯ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. 
วันที่จัดค่ายสุขภาพ  8.00-16.00 น.       
7 ม.ค.2561          
4 ก.พ.2561           
ยกเลิก 4 มี.ค.2561           
1 เม.ย.2561           
6 พ.ค.2561           
3 มิ.ย.2561 
1 ก.ค.2561
5 ส.ค.2561
2 ก.ย.2561
4 พ.ย.2561
2 ธ.ค.2561