ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ค่ายคุณธรรม (หลังวัดอุโมงค์) จ.เชียงใหม่


ค่ายคุณธรรม (หลังวัดอุโมงค์ )
หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

ตารางกิจกรรม ปี 2561

15 - 16 กันยายน 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
ค่ายคุณธรรม (หลังวัดอุโมงค์) หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
เวลา 7.30-17.00 น.
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สนใจสมัครติดต่อ
คุณมะลิ 085-7249407
คุณหล้า 091-1383756

 หมายเหตุ
กรุณานำขวดน้ำดื่มมาด้วย
ถ้าผู้ป่วยมาร่วมค่าย ต้องมีคนดูแลมาด้วย
ไม่รับผู้ป่วยหนัก


23 - 24 มิถุนายน 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)
ค่ายคุณธรรม (หลังวัดอุโมงค์) หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
เวลา 7.30-17.00 น.
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ
สนใจสมัครติดต่อ
คุณมะลิ 085-7249407
คุณหล้า 091-1383756

 หมายเหตุ
กรุณานำขวดน้ำดื่มมาด้วย
ถ้าผู้ป่วยมาร่วมค่าย ต้องมีคนดูแลมาด้วย
ไม่รับผู้ป่วยหนัก5 - 6 พฤษภาคม 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)

ค่ายคุณธรรม (หลังวัดอุโมงค์) หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
เวลา 7.30-17.00 น.
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ
สนใจสมัครติดต่อ
คุณมะลิ 085-7249407
คุณหล้า 091-1383756


หมายเหตุ

กรุณานำขวดน้ำดื่มมาด้วย
ถ้าผู้ป่วยมาร่วมค่าย ต้องมีคนดูแลมาด้วย
ไม่รับผู้ป่วยหนัก


7 - 8 เมษายน 2561 


ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)

ค่ายคุณธรรม (หลังวัดอุโมงค์) หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่
เวลา 7.30-17.00 น.
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ
สนใจสมัครติดต่อ
คุณมะลิ 085-7249407
คุณหล้า 091-1383756


หมายเหตุ

กรุณานำขวดน้ำดื่มมาด้วย
ถ้าผู้ป่วยมาร่วมค่าย ต้องมีคนดูแลมาด้วย
ไม่รับผู้ป่วยหนัก30-31 มกราคม 2561
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน )
ค่ายคุณธรรม (หลังวัดอุโมงค์) หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

เวลา 7.30-17.00 น.
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ
สนใจสมัครติดต่อ
คุณมะลิ 085-7249407
คุณหล้า 091-1383756


หมายเหตุ
ถ้าผู้ป่วยมาร่วมค่าย ต้องมีคนดูแลมาด้วย
ไม่รับผู้ป่วยหนักUpdate
21/3/2561  rev.1
10/5/2561 rev.2

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ตารางค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ตารางค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 จ.สุพรรณบุรี
การเดินทางไปสวนป่านาบุญ 9 ด้วยรถสาธารณะ 
1. ขาไป : ออกจากสายใต้ใหม่
ขึ้นรถตู้สาย 994 กรุงเทพ-ด่านช้าง
แจ้งว่าลงแยกสระกระโจมราคา 140 บาท
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
รถตู้จากสายใต้ใหม่เที่ยวแรกตี 5
เบอร์โทรรถตู้สายใต้ใหม่-ด่านช้าง 080 022 2791
เพื่อมาลงแยกสระกระโจม

ขากลับ : รถตู้กลับเข้า กทม. จากด่านช้างมาถึงสระกระโจม
เที่ยวสุดท้ายประมาณ 6 โมงเย็น

2. ขาไป : ขึ้นรถตู้ที่หมอชิต 951 ลงบขส.สุพรรณ 100 บาท แล้วต่อรถตู้ 483 ลง 7-Eleven สระกระโจม 68 บาท นั่งรถวินมอเตอร์แถวตลาดถึงสวนป่านาบุญเก้า 70 บาทหมายเหตุ:
1. รับลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นตามลำดับก่อน-หลัง
และหากท่านสมัครเข้าค่ายแล้วไม่มาในวันลงทะเบียน ถือว่าสละสิทธิ์
ลงทะเบียนเวลา 07.00 - 09.00 น. เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

บ้านสู่แดนบุญ

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ บ้านสู่แดนบุญ
101/79 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 โซนโอซาก้า  ถ.กัลปพฤกษ์
แขวงบางบอน เขตบางบอน  จ.กรุงเทพฯ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. 
วันที่จัดค่ายสุขภาพ  8.00-16.00 น.       
7 ม.ค.2561          
4 ก.พ.2561           
ยกเลิก 4 มี.ค.2561           
1 เม.ย.2561           
6 พ.ค.2561           
3 มิ.ย.2561 
1 ก.ค.2561
5 ส.ค.2561
2 ก.ย.2561
4 พ.ย.2561
2 ธ.ค.2561
บวรศาลีอโศก จ. นครสวรรค์

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ บวรศาลีอโศก
อำเภอไพศาลีจ.นครสวรรค์ บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

คลิ๊กแผนที่การเดินทาง

1-2 กันยายน 2561 

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)


บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

สนใจสมัครติดต่อ