ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ จ.สุรินทร์
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ณ ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพสปาสุรินทร์ 
314 หมู่ 19 ตำบลนอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายสุรินทร์
 สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่ :
คุณนิดยาใจ 
089-189-9384

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เข้าค่ายดังนี้ (ถ้ามี)
ขวดน้ำดื่ม แผ่นรองโยคะ แก้วน้ำ เครื่องใช้ส่วนตัว แต่งกายตามสบาย 

ตารางการอบรม
ครั้งที่ 10 : 15-16 ธันวาคม 2561ครั้งที่ 9 : 15-16 กันยายน 2561
 
ครั้งที่ 8 : 18-19 สิงหาคม 2561ครั้งที่ 7 : 21-22 กรกฏาคม 2561


ครั้งที่ 6 : 16-17 มิถุนายน 2561


ครั้งที่ 5 : 19 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 4 : 28 เมษายน 2561


ครั้งที่ 3 : 17 มีนาคม 2561


ครั้งที่ 2:  17 กุมภาพันธ์ 2561

 
ครั้งที่ 1: 27 มกราคม 2561
 ปรับปรุงข้อมูล 
21/1/2561
11/2/2561 rev.2 
19/2/2561 rev.3 
30/3/2561 rev.4 
6/5/2561 rev.5 
29/5/2561 rev.6 
7/8/2561 rev.7 
30/11/2561 rev.8


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ตารางค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 9 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ตารางค่ายสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ ของ
สวนป่านาบุญ 9 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์
 จ.สุพรรณบุรี
การเดินทางไปสวนป่านาบุญ 9 ด้วยรถสาธารณะ 
1. ขาไป : ออกจากสายใต้ใหม่
ขึ้นรถตู้สาย 994 กรุงเทพ-ด่านช้าง
แจ้งว่าลงแยกสระกระโจมราคา 140 บาท
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
รถตู้จากสายใต้ใหม่เที่ยวแรกตี 5
เบอร์โทรรถตู้สายใต้ใหม่-ด่านช้าง 080 022 2791
เพื่อมาลงแยกสระกระโจม

ขากลับ : รถตู้กลับเข้า กทม. จากด่านช้างมาถึงสระกระโจม
เที่ยวสุดท้ายประมาณ 6 โมงเย็น

2. ขาไป : ขึ้นรถตู้ที่หมอชิต 951 ลงบขส.สุพรรณ 100 บาท แล้วต่อรถตู้ 483 ลง 7-Eleven สระกระโจม 68 บาท นั่งรถวินมอเตอร์แถวตลาดถึงสวนป่านาบุญเก้า 70 บาทหมายเหตุ:
1. รับลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้นตามลำดับก่อน-หลัง
และหากท่านสมัครเข้าค่ายแล้วไม่มาในวันลงทะเบียน ถือว่าสละสิทธิ์
ลงทะเบียนเวลา 07.00 - 09.00 น. เริ่มบรรยายเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

บ้านสู่แดนบุญ

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 1 วัน)
ณ บ้านสู่แดนบุญ
101/79 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 โซนโอซาก้า  ถ.กัลปพฤกษ์
แขวงบางบอน เขตบางบอน  จ.กรุงเทพฯ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. 
วันที่จัดค่ายสุขภาพ  8.00-16.00 น.       
7 ม.ค.2561          
4 ก.พ.2561           
ยกเลิก 4 มี.ค.2561           
1 เม.ย.2561           
6 พ.ค.2561           
3 มิ.ย.2561 
1 ก.ค.2561
5 ส.ค.2561
2 ก.ย.2561
4 พ.ย.2561
ยกเลิก 2 ธ.ค.2561


บวรศาลีอโศก จ. นครสวรรค์

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ บวรศาลีอโศก
อำเภอไพศาลีจ.นครสวรรค์ บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

คลิ๊กแผนที่การเดินทาง

1-2 กันยายน 2561 

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร 2 วัน)


บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติโดย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

สนใจสมัครติดต่อ